Vedlikehold

Jingwei etablert for å skape verdi for den kundeorienterte forretningsmodellen, tenkning

hva kundene tenker, gjør det kundene haster. Gjennom rask behandling av alle typer hjelpinformasjon for å utføre heltidspersonell til å håndtere, forsøker å møte kundenes behov i tide. Jing Wei støper kontinuerlig utdyping av alt for kundens konsept for å tilby en 360 ° service.

Vedlikehold og vedlikehold av matrisen

Etablering av produkttekniske filer, i samsvar med bruken av standardiserte prosedyrer.

Teknisk opplæring, ansvarlig person.

Regelmessig vedlikehold og reparasjon.

Forholdsregler for vedlikehold og vedlikehold dør regelmessig

1. Regelmessig fjerning, rengjøring og vedlikehold

2. Demontering og rengjøring bør fokusere på beskyttelsen av formens leppevinkel og strømningskanalen, ikke noen skade, gap

3. Ikke bruk stål og annet hardt utstyr for å rydde opp strømningskanalen og tetningsområdet for ikke å forårsake skade

4. Elektrisk sikkerhetskontroll

5. Kontroller tetningsplaten

6. Kontroller festeskruene